• فلنج استنلس 316
  مشاهده محصول

  فلنج استنلس 316

      فلنج استنلس 316 Stainless 316 Flange فلنج استنلس 316 : فلنج استنلس 316 دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می […]

 • فلنج استنلس استیل 316
  مشاهده محصول

  فلنج استنلس استیل 316

      فلنج استنلس استیل 316 Stainless Steel 316 Flange فلنج استنلس استیل 316 : فلنج استنلس استیل 316 دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و […]

 • فلنج استنلس استیل فورج
  مشاهده محصول

  فلنج استنلس استیل فورج

      فلنج استنلس استیل فورج Stainless Steel Flange Forge فلنج استنلس استیل فورج : فلنج استنلس استیل فورج دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و […]

 • فلنج استیل 316
  مشاهده محصول

  فلنج استیل 316

      فلنج استیل 316 Steel 316 Flange فلنج استیل 316 : فلنج استیل 316 دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می […]

 • قیمت فلنج استنلس استیل
  مشاهده محصول

  قیمت فلنج استنلس استیل

      قیمت فلنج استنلس استیل Stainless Steel Flange قیمت فلنج استنلس استیل : فلنج استنلس استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن […]

 • لیست قیمت فلنج استنلس استیل
  مشاهده محصول

  لیست قیمت فلنج استنلس استیل

      لیست قیمت فلنج استنلس استیل Stainless Steel Flange لیست قیمت فلنج استنلس استیل : فلنج استنلس استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و […]

 • کاربرد فلنج استنلس استیل
  مشاهده محصول

  کاربرد فلنج استنلس استیل

        Stainless Steel Flange کاربرد فلنج استنلس استیل : فلنج استنلس استیل دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود. […]

 • فلنج استیل کلاس 150
  مشاهده محصول

  فلنج استیل کلاس 150

      فلنج استیل کلاس 150 Steel cl 150 Flange فلنج استیل کلاس 150 : فلنج استیل کلاس 150 دارای یک گردن مخروطی است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و […]